Bucuria are puțin de-a face cu circumstanțele vieții. Și mai degrabă cu acele lucruri pe care tu ALEGI să le pui în centrul vieții tale. Învață să faci alegeri mai bune. Abonează-te pentru inspirație, motivație și alte gânduri liniștitoare.
 

Termeni&condiții

 1. Acceptul condițiilor de folosire

 

MihaelaEnache.ro este administrat și actualizat de Mihaela Enache.

Folosirea acestui website, a serviciilor conținute în el, este gratuită, sub rezerva respectării de către vizitatori a acestor termeni și condiții. Ca vizitator și, deci, utilizator al website-ului MihaelaEnache.ro, sunteți de acord să respectați aceste reguli și veți fi în exclusivitate răspunzator pentru tot ceea ce întreprindeți în legătură cu MihaelaEnache.ro

Mihaela Enache își rezervă dreptul de a modifica în orice moment structura, conținutul și serviciile oferite de MihaelaEnache.ro, sau poate suspenda funcționarea acestuia cu sau fără o înștiințare prealabilă.

Regulile de utilizare a website-ului MihaelaEnache.ro pot fi modificate în orice moment, fără o anunțare prealabilă a utilizatorilor, iar întrucât aceste reguli sunt oricând accesibile pe site, dumneavoastră va revine responsabilitatea să le cunoașteți și să le respectați. Mihaela Enache își rezervă dreptul de a stabili reguli suplimentare în cadrul anumitor servicii ale website-ului (menționate în mod explicit la respectivele servicii), care vor fi considerate parte integrantă a condițiilor generale de folosire a MihaelaEnache.ro

Dacă nu sunteți de acord cu modificările apărute și nu mai doriți să fiți abonat MihaelaEnache.ro,  sau pur și simplu la un moment dat doriți să renunțați la această calitate, va trebui să ne anunțați acest lucru printr-un e-mail pe adresa hello@mihaelaenache.ro,  pentru a vă șterge din baza de date.

Aceste reguli statuează modul de folosire de către utilizatori a website-ului MihaelaEnache.ro, iar relațiile sau eventualele probleme ce pot apărea sunt guvernate de legi aplicabile în România.

 1. Înscrierea/înregistrarea în baza de date MihaelaEnache.ro

   

2.1 Înscrierea/înregistrarea în baza de date MihaelaEnache.ro se face prin completarea unui formular online, fie direct, fie în cadrul unor concursuri, campanii, quiz-uri ș.a.m.d, puse la dispozitie de MihaelaEnache.ro. Informațiile furnizate benevol în acest formular trebuie să fie corecte și complete. În cazul furnizării unor date false sau incomplete, Mihaela Enache are dreptul să refuze sau să anuleze calitatea de abonat MihaelaEnache.ro

Ca abonat MihaelaEnache.ro, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile (regulile) menționate aici, și veți fi în exclusivitate răspunzator pentru tot ceea ce întreprindeți în legătură cu MihaelaEnache.ro

2.2 Mihaela Enache este înregistrat ca Operator de Date cu Caracter Personal de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Operării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul .

În urma utilizării de către dumneavoastră a site-ului deținut de Mihaela Enache, titularul poate obține diverse informații despre dumneavoastră, cum ar fi: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, adresele de e-mail, data nașterii, starea civilă, ocupația, studii, venit, informații despre domeniile de interes personal.

Toate datele furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite doar în scopurile enumerate mai jos și cu respectarea întocmai a drepturilor și libertăților dumneavoastră cu privire la viața privată, consființite și garantate de legislația română în vigoare. Acest set de informații este denumit în continuare, generic, „Date”.

Datele vor fi prelucrate de catre Mihaela Enache în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, putând fi folosite în scopuri asociate funcționării site-ului, comercializării produselor companiei și ale partenerilor săi, pentru:

 • a) – statistici – în vederea generării de statistici utile administrării site-ului; realizarea studiilor de piață, de produs și marketizarea produselor Mihaela Enache și ale partenerilor săi;
 • b) – folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum: forum, newsletter, concursuri.
 • c) – abonarea la newsletterul site-ului în vederea trimiterii de materiale informative din site, reclamă, marketing și publicitate de către Mihaela Enache sau partenerii/clienții săi, abonarea la newsletter fiind opțională;
 • d) – în vederea participării dumneavoastră la concursurile organizate de Mihaela Enache și partenerii săi (sponsorii concursurilor), și a acordării premiilor câștigătorilor; în acest scop, participanții la concursuri își dau implicit acordul ca, în cazul câștigării unui premiu, sponsorii pot primi datele lor personale în vederea contactării și expedierii premiilor; tot în acest scop vor fi făcute publice datele câștigătorilor la concursuri care constau în: nume, prenume și localitatea de domiciliu.
 • e) – ofertarea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;
 • f) – soluționarea cererilor, întrebărilor, sugestiilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
 • g) – contactarea dumneavoastră (prin poștă, e-mail, sau telefon) în legătură cu oferte de produse, comunicări comerciale și invitații la evenimente ale Mihaela Enache sau ale partenerilor și clienților săi, cu grijă selectați.
 • h) – se consideră că prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare și a regulilor de confidențialitate, respectiv prin înregistrarea/înscrierea ca membru în acest site, v-ați dat acceptul expres și fără echivoc ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în scopurile enumerate mai sus, în conformitate cu articolul 2.2 literele a-g.

2.3 Mihaela Enache se obligă să păstreze confidențialitatea acestor date.

Mihaela Enache nu încurajează spam-ul și nu face publice datele furnizate de utilizatorii săi fără acordul explicit al acestora.

Mihaela Enache poate oferi partenerilor săi informații de ansamblu referitoare la domeniile de interes ale abonaților la newsletter, sau informații statistice generale privind structura listei de abonați, dar aceste informații nu vor include date personale de identificare, cu excepția cazurilor în care membrii acceptă în mod explicit acest lucru și doar în cazul particular al concursurilor pentru câștigătorii respectivi (art 2.2-d).

Furnizarea datelor personale către Mihaela Enache nu implică obligativitatea utilizatorilor de a păstra datele personale în baza de date a Mihaela Enache, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal sunt stocate de site-ul MihaelaEnache.ro, Mihaela Enache nu poate fi făcută răspunzatoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Mihaela Enache va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta serverul pe care rulează site-ul MihaelaEnache.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului deținut de Mihaela Enache și va determina cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

2.4 Orice cerere în vederea ștergerii datelor personale înregistrate în baza noastră de date se va trimite (menționând numele complet, adresa de e-mail și adresa de domiciliu trecute la contact în baza de date și data cererii) de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa hello@mihaelaenache.ro.

2.5 Mihaela Enache se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct și excepția menționată la art. 2.2-d. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

2.6 Mihaela Enache, ca operator de date, certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor înregistrate în baza sa de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Printre aceste drepturi se numără (dar fără a se limita la acestea):

 • a) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Mihaela Enache, precum și alte informații relevante cu privire la scopul și modul de prelucrarea al acestor date.
 • b) Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni menționate anterior dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • c) Dreptul de opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • d) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
 • e) Dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră că datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art 2.6 literele a-e, persoana vizată va înainta o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Mihaela Enache va comunica măsurile luate sau informațiile în termen de 15 zile de la data primirii și înregistrării cererii solicitantului.

2.7 Mihaela Enache nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Mihaela Enache nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de MihaelaEnache.ro, în scopul precizat în prezentul document.

2.8 MihaelaEnache.ro folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Google Analytics foloseste “cookies”, care sunt fișiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informațiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite.  Google va folosi aceste informații în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului MihaelaEnache.ro, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site și furnizarea de alte servicii legate activitate și de utilizarea Internetului pe www.mihaelaenache.ro. Google poate transfera aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terțe părți afectează procesul de informații cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date deținute de către Google. Aveți dreptul să refuzați utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă realizați aceste setări, este posibil să nu puteți avea acces la  funcționalitatea deplină a site-ului MihaelaEnache.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus. MihaelaEnache poate folosi, de asemenea, companii terțe de publicitate pentru a furniza anunțuri atunci când vizitați site-ul nostru. Aceste companii pot utiliza informații (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de telefon) despre vizitele dumneavoastră pe site-ul MihaelaEnache.ro și pe alte site-uri pentru a furniza reclame pentru bunuri și servicii de interes pentru tine.

 • Google, ca un furnizor de servicii, folosește cookie-uri pentru a servi reclame pe site-ul MihaelaEnache.ro.
 • Google utilizeaza cookie-ul DART. Acesta îi permite să difuzeze anunțuri pentru utilizatori, pe baza vizitelor pe care aceștia le fac pe MihaelaEnache.ro și pe alte site-uri de pe Internet.
 • Utilizatorii pot renunța la utilizarea cookie-ului DART.

 

 1. Dreptul de proprietate

 

Articolele (texte + imagini) publicate de Mihaela Enache se află sub protecția legilor privind drepturile de proprietate intelectuală (cum ar fi – dar nu limitativ la: L8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, L84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice). Reproducerea oricărui material scris sau ilustrativ din aceste articole este categoric interzisă în lipsa consimțământului prealabil al editorului.

Informațiile cuprinse în articolele publicate de Mihaela Enache, precum și informațiile provenind din cadrul bannerelor publicitare sau al promoțiilor, al concursurilor conținute în site-ul MihaelaEnache.ro sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală, mai sus enumerate. Vizitatorii sau membrii site-ului MihaelaEnache.ro nu au dreptul să preia, vândă, reproducă sau să distribuie materiale provenind din site-ul MihaelaEnache.ro, doar dacă în materialul respectiv nu este stipulat altfel în mod explicit de către Mihaela Enache.

 1. Conținutul mesajelor din website

 

Vizitatorii și membrii site-ului MihaelaEnache.ro sunt în exclusivitate răspunzători pentru conținutul mesajelor lor. Mihaela Enache nu controlează, doar supraveghează conținutul mesajelor transmise pe site, deci Mihaela Enache nu garantează calitatea sau veridicitatea informațiilor scrise de utilizatori în mesajele postate pe site.

Prin utilizarea site-ului MihaelaEnache.ro sunteți de acord să respectați următoarele reguli privind conținutul acestuia:

 • a) este interzisă difuzarea de mesaje defăimătoare, de amenințare, vulgare, obscene, ce îndeamnă la ură rasială, rău intenționate, inexacte, sau care contravin, în orice fel, legii, atât în cadrul comentariilor, cât și în orice alt loc pe website.
 • b) este interzisă folosirea informațiilor oferite de ceilalți membri pentru a obține foloase materiale sau în scop comercial.
 • c) este interzisă strângerea/colectarea de date personale despre ceilalți membri ai website-ului.
 • d) este interzisă folosirea informațiilor din site-ul MihaelaEnache.ro în scopuri comerciale, cu excepția cazurilor în care aveți în prealabil acordul scris al Mihaela Enache.
 • e) este interzisă postarea, încărcarea sau transmiterea sub orice fel pe site-ul MihaelaEnache.ro a materialelor ilegale sau a materialelor care nu respectă legea privind drepturile de autor, legea privind mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate.
 • f) este interzisă folosirea site-ului MihaelaEnache.ro în scopul promovării de activități ilegale, sau furnizării de informații legate de activități ilegale; în caz contrar, Mihaela Enache își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră de cuviință, inclusiv sesizarea autorităților.
 • g) este interzisă folosirea site-ului MihaelaEnache.ro pentru postarea sau transmiterea de mesaje de tip publicitar, promoțional, „spam”.
 • h) este interzis a pretinde că sunteți o altă persoană sau reprezentați o altă instituție; sau a pretinde în mod fals afilierea cu o persoană sau instituție.

Pentru nerespectarea acestor reguli de către unii vizitatori sau abonati MihaelaEnache.ro, Mihaela Enache își rezervă dreptul de a refuza accesul acelor vizitatori pe acest site.

 • i) Ne rezervăm dreptul de a utiliza pe acest site imaginile și textele postate de membrii acestui site în site-ul MihaelaEnache.ro.

 

 1. Mihaela Enache nu garantează:

   

 • a) că informațiile conținute în MihaelaEnache.ro sunt pe deplin complete sau exacte;
 • b) că informațiile introduse de utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
 • c) că informațiile sau serviciile din MihaelaEnache.ro vor satisface toate cerințele vizitatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora vizitatorii își asumă întreaga responsabilitate;
 • d) Mihaela Enache nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute de vizitatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor din MihaelaEnache.ro; utilizarea informațiilor și a serviciilor din MihaelaEnache.ro se face pe propria răspundere;
 • e) că serviciile din MihaelaEnache.ro vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori;
 • f) Mihaela Enache nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care vizitatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului MihaelaEnache.ro sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor din MihaelaEnache.ro către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea vizitatorilor).

 

6. În atenția câștigătorilor și participanților la concursurile MihaelaEnache.ro

Toate concursurile care se desfășoară pe site-ul MihaelaEnache.ro se adresează cetățenilor români, cu vârsta minimă de 18 ani (sau, după caz, conform cerințelor din fiecare regulament în parte) și cu domiciliul stabil în România.

Prin participarea la concursurile online, utilizatorii site-ului își dau acordul ca datele lor personale să fie folosite de către Mihaela Enache și de către sponsorii concursurilor în scopuri statistice și în vederea expedierii, înmânării premiilor și afișării publice a câștigătorilor.

Câștigătorii unui concurs sunt extrași prin tragere la sorți (dacă nu este altfel stipulat în pagina respectivului concurs) în termenul maxim de 20 de zile de la data încheierii concursului respectiv și se afișează în pagina de concurs (sau prin alte forme dacă este specificat în prealabil în textul de concurs).

Câștigătorii își vor ridica premiile conform instrucțiunilor particulare din fiecare regulament în parte. Aceștia vor fi anunțați în prealabil prin e-mail, la adresa de email menționată în profilul din site.

În cazul premiilor constând în servicii, câștigătorii vor fi anunțați prin email despre modalitatea de contactare a sponsorului concursului pentru a beneficia de respectivul premiu.

În cazul premiilor ce necesită confirmarea ulterioară (tragerii la sorți) de către câștigători a unor date fără de care premiul nu poate fi înmânat (date precum măsurile vestimentare în cazul premiilor constând în anumite articole de îmbrăcăminte, dar nu limitate la acestea), dacă respectivii câștigători nu răspund solicitării trimise prin e-mail într-un interval de maxim 2 săptămâni, atunci Mihaela Enache va considera lipsa răspunsului drept un refuz de acceptare a premiului.

Nu se acorda contravaloarea premiilor în bani.

Premiile unui concurs sunt expediate într-un interval de aproximativ două luni de la încheierea concursului. Premiile nerevendicate în intervalul maxim de 2 săptămâni din momentul încheierii concursului se anulează. Orice solicitare ulterioara este nulă.

Pentru premiile expediate de către sponsorii concursurilor, Mihaela Enache nu își asumă responsabilitatea livrării/ expedierii premiilor. În aceste cazuri, sponsorii vor expedia premiile o singură dată, fără posibilitatea re-expedierii lor.

Atenție: Unele concursuri pot avea reguli suplimentare sau fundamental diferite de cele anterior menționate! În aceste cazuri, ele vor fi menționate în regulamentele concursurilor respective.

 1. Limitarea răspunderii

 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Mihaela Enache, denumit, de asemenea, și Organizatorul Campaniei, va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

Produsele vor fi trimise o singură dată prin curier de către Mihaela Enache, care nu-și asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește ajungerea acestora la destinație.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al respectivului concurs/respectivei campanii, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigator. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Mihaela Enache. Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 1. Plângere

 

Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observație, plângere sau problemă legată de www.mihaelaenache.ro, vă rugăm să ne scrieți la adresa hello@mihaelaenache.ro

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESARĂ CITIREA ȘI ACCEPTAREA ACESTOR REGULI ÎN TOTALITATEA LOR.

VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ ÎNȚELEGEȚI, SUNTEȚI DE ACORD ȘI AȚI ACCEPTAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE MENȚIONATE ÎN ACEASTĂ PAGINĂ.